Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để truy cập và đặt đơn hàng, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc, Địa chỉ nhận hàng…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin tư vấn về sản phẩm…

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết giữ bảo mật thông của quý khách.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Shop Yến Sào Hảo Thư

Địa chỉ: 38A Quang Trung, Tp Hải Dương

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi khuyến cáo quý khách cần giữ bảo mật các thông tin cá nhân lưu trên trình duyệt của mình và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.